Eerstvolgende editie CEOB op 24-25 januari 2018

De eerstvolgende editie van de Cultuur en Onderwijsbeurs (CEOB) zal plaatsvinden op 24 en 25 januari 2018 in de Utrechtse Jaarbeurs. In High Five verzamelen zich weer ca. 1.500 bezoekers en 80-100 exposanten op de beursvloer. Twee dagen waarop ICC-ers, vakdocenten CKV, Muziek en BeVa, cultuurmakelaars en educatieambtenaren inspiratie opdoen, ervaring uitwisselen en hun kennis opfrissen of uitbreiden.

Naast een breed aanbod op de beursvloer, zal nog sterker dan vorige jaren voorzien worden in een hoogwaardig programma van presentaties, trainingen en workshops. Voor het bijwonen van deze dag(en) worden aan leerkrachten uit het Primair Onderwijs certificaten verstrekt. Deze tonen aan dat de leerkracht of docent vakinhoudelijke na- en bijscholing heeft gevolgd. De persoon in kwestie kan dit certificaat toevoegen aan het portfolio in het lerarenregister.

De komende periode zal nog een aantal partnerschappen worden bekend gemaakt tussen de CEOB en kennis- en opleidingsorganisaties op het gebied van cultuureducatie.