Exposant CEOB

Naam organisatie: Vereniging Cultuurprofielscholen
Plaatsnaam: Amsterdam
Straatnaam: Nieuwendammerdijk
180
Telefoonnummer: 0642659609
Omschrijving bedrijf:
Een vereniging voor en door scholen uit het primair en speciaal onderwijs die cultuuronderwijs tot speerpunt hebben.